Závěrečné práce

Rehabilitace zámku v Čečovicích

Bc. Břetislav Krejsa

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Cílem práce je navrhnout smysluplné udržitelné a citlivé obnovení zámku a využití hospodářských budov k rekreaci, stravování a agroturistice a celkově tak zvýšit atraktivitu obce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.