Výstava ateliérových prací

Palmovka - Pentagon

Bc. Aneta Nováčková

Anotace

Cílem semestrálního projektu bylo ověření a naplnění regulací vyplývajících z územní studie, která se zabývala „Pentagonem“ na pražské Palmovce. Toto území ležící v těsné blízkosti důležitého dopravního uzlu se skvělou dostupností do centra má obrovský potenciál pro budoucí rozvoj. Zadáním této práce byl návrh soudobé městské zástavby, konkrétně dvou bytových domů městského nájemního bydlení s aktivním parterem a mateřskou školkou.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout