Výstava ateliérových prací

Nad Radlickou

Kristýna Rosecká

Anotace

Řešené území se nachází mezi dvěma liniemi; železniční tratí Pražský Semmering a dopravní tepnou - ulicí Radlická. Malebné krajině Dívčích hradů kontrastuje “tranzitním” území. Oblasti chybí “živost", v nejbližším okolí se nachází hlavně administrativní budovy, velké monobloky. Morfologie území je velmi členitá, v kombinaci s uzavřenými areály je řešené území téměř nepropustné. Návrh reaguje na urbánní strukturu v území doplněním chybějících měřítek a inspiruje se charakterem původní zástavby. Na hlavní ulici stanovuje pevnou uliční čáru, tam kde je to možné, a nabízí aktivní obchodní parter pro budoucí narůst obyvatel. Řeší prostupnost územím a maximální využití nezastavěných parcel. Vzniká nová městská část nabízející různé tipy bydlení a doplňující občanskou vybavenost.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Štěpán Valouch