Výstava ateliérových prací

Anotace

ÚVAHA_____ Lokalita 04 je přibližným geografickým středobodem mezi horní a dolní částí brownfieldu Pragovky. Uvažovaný objekt se tedy stává jakousi spojnicí této oblasti. Stavba je bránou, pasáží, průchodem. Přirozeným centrem lokality. Místem pro zpomalení na cestě k Rokytce, na cestě k metru podél Art Walk. Uvnitř vznikají prostory vznášející se nad průchodem, nad náměstím. GEOMETRIE_____ Geometrie krychle je jednoduše zapamatovatelná a v kontextu vznášejících se zavěšených prostor nad pasáží vytváří elegantní dojem. Chce být symbolem nové čtvrti. Architektura ostrých úhlů a nikoliv organických tvarů reflektuje industriální historii areálu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.