Diplomové práce

Mochov - obec v krajině, krajina v obci

Bc. Alena Roztočilová

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Ústředním motem je snaha propojení života v obci a okolní krajiny, jakož i vtáhnutí krajiny do obce v podobě veřejného prostoru. Cílem práce je vytvoření návrhu projektu na úpravy vybraného území.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.