Výstava ateliérových prací

DŮM PRO ŘEDITELE

Bc. Eliška Jindřichová

Ocenění

Anotace

Stavba se nachází na jižním cípu otevřeně koncipovaného areálu Žlutých lázní, který díky svému natočenému půdorysu jemně zakončuje. Zároveň v sobě však skýtá nádherné panoramatické výhledy na přírodní prostranství a krásy druhého břehu. Trojpatrová budova umožňuje svým majitelům prožívat život jak soukromý, tak i pracovní, kvůli kompletně separovanému patru, vyhrazenému pro profesní záležitosti. Zbylá dvě patra jsou čistě soukromá a svým otevřeným a vzdušným řešením slouží jako panoramatické završení vstupní příchodové lávky.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Radek Lampa