Výstava ateliérových prací

Multifunkční analyzér

Filip Malata

Ocenění

Anotace

Výsledkem mé práce je testovací přístroj pro vyšetření u pacienta na bázi fluorescenční mikroskopie. Přistroj splňuje odpovídající normy a očekávané funkční parametry. Zároveň je přizpůsoben potřebám prostředí rozvojových zemí a zdravotnických misí. Výsledný návrh je skladný, přenosný a odolný.

Za obsah této stránky zodpovídá: MgA. Martin Tvarůžek