Výstava ateliérových prací

Brownfield Vojenských pekárnen - Železniční zastávka "Praha-Dejvice"

Alexandra Smirnova

Anotace

Brownfield Vojenských pekaren je opuštěny areál české armády, zabírá velkou část Dejvic a doplňuje bariéry neprostupnosti mezi Dejvicemi a Střešovice, které se stává ze typologie zástavby, terénu a dopravně zatížených ulic. Jako narvh to toto území jsou dvě pěší ulice - rekreační a obchodní účely. Přidání Laboratoře a Fakult CVUT, Mediateky a Co-Workingového centra s obchody v parterech, koleje a sportovní komplex. Na druhé straně Svatovítské ulice se nachází velká plocha železniční trati a zastávka Praha-Dejvice, která je ale plánována k přesunuti podzem a přidání rychlodráhy do Letiště. Což se stává základem pro toto území. Tato změna přinese potenciál na umístění Kongresového centra a Hotelu.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.