Výstava ateliérových prací

Dotvoření městského bloku

Martin Trávníček

Anotace

Projekt se věnuje místu, kde v dnešní době stojí nikdy nedokončený a do provozu zcela neuvedený Dům energetiky, dnes přezdívaný Amerika. Jelikož město počítá s jeho demolicí, navrhuji navázat na zde dříve existující strukturu kompaktního města dotvořením uceleného městského bloku. Jeho tvar vychází z okolního kontextu a historických stop v území. Většina bloku je tvořena městskými domy. V jeho zadní partii se následně nachází parkovací dům, který pomáhá řešit špatnou situaci s parkováním ve městě.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho