Výstava ateliérových prací

Revitalizace Mírového náměstí v Kouřimi

Jana Andrašíková, Bc. Matěj Kováčik

Anotace

Mírové náměstí v Kouřimi není v současnosti v dobrém stavu. V průběhu času bylo zaneseno mnoha nesourodými objekty, koncepce veřejného prostoru není jasná a nepodtrhuje architektonické kvality místa. Jádrem návrhu se stalo rozdělení pobytové plochy na měkkou mlatovou část charakteristiky parkové promenády a dlážděný střed náměstí kolem kašny, který nabízí multifunkční otevřenou plochu pro aktivity městského života. Náměstí doplňuje pobytové schodiště s alejí se sochami. Součástí návrhu je i nově navržená kašna, která symbolizuje znak Kouřimi.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr