Závěrečné práce

OBCHODNÍ DŮM NOVÁ TRŽNICE

Bc. Lukáš Mrázik

Magisterská diplomová práce

Anotace

Doplnění stávajícího bloku. Návrh obchodního domu do centra Karlových Varů. Ambice vytlačit obchodní funkci z periferie a vrátit jí do centra města.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.