Výstava ateliérových prací

Od Marie k Marii

Bc. Kateřina Behotová

Anotace

Ve své práci se zabývám územím ležícím severovýchodně od Prahy, které se rozkládá se mezi Vinoří a Starou Boleslaví. Zdejší krajina je zemědělského charakteru, s relativně rovinným reliéfem. Mým cílem bylo hledání všeho, co tato krajina nabízí: historická místa, přírodní útvary, příjemná zákoutí. Nalézám zde stezku od kapličky Panny Marie, která je situována v nenápadné obci Přezletice, ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, který tvoří její výraznou dominantu. Trasa prochází několika zájmovými body. Doplňuji do krajiny prvky, které dodají poutníkům cíl jejich cesty a akcentují zapadlá místa.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová