Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Pískovna Černovice

Veronika Petrúšková, Eliška Crhová

Anotace

Pískový lom Černovice se v rámci města Brna nachází na strategicky vhodném místě pro rozvoj systému zeleně města. V návrhu se pracuje s motivem písečné země, kde vzniká program zaměřený na kulturní akce a vzdělávání. Celkový charakter parku nese prvky přirozené divočiny, kde člověk může pozorovat rozmanitou ornitofaunu a zeleň, která je ponechána místy spontánní sukcesi či řízené sukcesi. Do parku jsou vkládány umělecké objekty a prostory, jako zahloubená cesta v terénu, která zase umožňuje návštěvníkům rozvíjet se ve svých uměleckých dovednostech v podobě grafitů nebo obdivovat umění ve výstavních vitrínách, které jsou také v terénu zapuštěny.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Vladimír Sitta