Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Ocenění

Anotace

Místem pro zpracování zadání je údolní niva toku Černé Nisy. Jedná se o říční krajinu v horském údolí která je propojena s industriálním dědictvím textilních továren. Významnou částí území je ochrana přírody a životního prostředí v podobě CHKO Jizerské hory a několik území spadajíí pod ÚSES. Místo nabízí šetrnou rekreaci a turismus. Řešeným územím je okolí řeky Černé Nisy, která protéká udolím mezi Kateřinkami a Ruprechticemi. Řešenou částí je spodní tok zaujímající 1,4 km z celkové délky toku 14,2 km. Území je vymezeno na západě mostem přes ulici Generála Svobody a na východě Janovým mostem, přes který dříve vedla zemská stezka. Nejvyšším místem v okolí je na jižní straně Ruprechtický lesík, na severní straně vrch Horka s kótou 427 m n. m.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Jitka Trevisan