Výstava ateliérových prací

Komunitné bydlení Přeštice

Veronika Gajdošová

Anotace

Cieľom tohto návrhu je rehabilitace územia v meste Přeštice. Návrh pracuje s pôvodnými objektmi bytových domov a objektu Přeštického prasete. Dáva si za ciel neničiť ale pretvárať. Pôvodné objekty bytových domov sú doplnené o ďalšie 2 hmoty, ktoré dotvárajú átrium okolo ktorého sa sústredia všetky bytové domy. Pôvodný objekt Přeštického prasete je ponechaný čiastočne a to severno-východným a južno-západným blokom, ktoré sú analogicky vedené rovnakým konceptom ako bytové domy. Bytové domy sú doplnené o 2kk, 3kk bytové jednotky a bývalý objekt Přeštického prasete je navrhnutý ako domov seniorov s variabilitou izieb pre sebestačných aj nesebestačných klientov s kapacitou 30 izieb. Domov je doplnený nadštandardnými službami v parteri ako ordinácie a rehabilitačné centrum.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Zdeněk Fránek