Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Bytový dům Kóny

Anežka Bušková

Anotace

Cílem je vytvořit více užitkovou zástavbu pozemku, která by sloužila jako bytové jednotky s malým bistrem v přízemí. Budova uzavře původně nezastavěný prostor a vytváří vnitroblok. Návrh doplní volný prostor moderní budovou, která respektuje ráz a vzhled okolních historických budov. Při respektování okolí zároveň přináší moderní architekturu a obohacuje dříve nevyužitý prostor. Navržený objekt je pětipodlažní.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov