Výstava ateliérových prací

(NOVÝ) JENŠTEJN

Bc. Lucie Flanderková

Anotace

Obec s historickým jádrem a jedinečnou strukturou zástavby kolem návsi, která vyrostla podél potoka na soustavě rybníků. Současně se potýkající s dvěma velkými problémy. Komunikací vedoucí skrze obec a znemožňující život v ní a novou zástavbou, odstrčenou stranou a nekomunikující s původním centrem. Cílem práce bylo vyřešit tyto dva problémy, navrhnout strukturu a charakter nové zástavby a především vyřešit otázku, spojit či rozdělit Jenštejn?

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. Radmila Fingerová