Výstava ateliérových prací

SDH Kouřim

Šimon Mezovský

Anotace

Staré stodoly dostali novú náplň. Stali sa novým a lepším zázemím pre zbor dobrovoľných hasičov mesta Kouřim. Hasičská zbrojnica obsadila dvojicu zo štyroch stodôl, ku ktorým prináleží nová prístavba. Tá stojí v kontraste k pôvodnej historickej zástavbe ako orientáciou, tak tvarovo a materiálovo. Prístavbu pretína trasa hasičského výjazdu, čím sa stavba rozdelila na dva funkčné celky, spoločenskú sálu a administratívne zázemie stanice. Spoločenská sála bude slúžiť pre účely stanice, prácu s deťmi v rámci hasičských kurzov, či organizáciu hasičských plesov. Stanica je dimenzovaná pre 40-členný hasičský zbor s dvoma hasičskými autami a jedným 9 miestnym automobilom. Zvyšné dve stodoly plnia účely pre technické zázemie mesta.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr