Výstava ateliérových prací

Komunitní centrum pro seniory

Bc. Adéla Frnochová

Anotace

Zadáním projektu bylo navrhnout komunitní centrum pro seniory v malém městečku v Jihočeském kraji. Podstatou bylo vytvořit příjemné sociální prostředí, které bude seniory motivovat k aktivnímu přístupu k životu. Podle mě starší lidé potřebují cítit domovskou atmosféru, aby se v novém prostředí cítili příjemně. Proto jsem záměrně vycházela z lidové architektury a vytvářela prosté řešení s přehledným uspořádáním dispozic v drobném domácím měřítku. Velký důraz jsem kladla na vytvoření jednoduchého řešení, které by zajišťovalo sociální komunikaci, ale zároveň by poskytovalo soukromí a dovolovalo by samostatný a svévolný pohyb tělesně postižených osob.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Irena Šestáková