Výstava ateliérových prací

Tančírna na Zličíně

Anna Zatloukalová

Anotace

VYTVOŘ PROSTOR. Nevyužitému pozemku na Zličíně jsme měli vdechnout nový život. Přijít s nápadem, který by na konečnou zastávku „béčka“ přivedl návštěvníky a poskytl jim přátelské zázemí a možnost příjemně strávit čas stranou od spěchu velkoměsta. Park jsem zasvětila tanci. Pohybu na vzduchu, aktivitě příhodné pro setkávání i seznamování, zábavě, která dokáže propojovat generace.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Akad. arch. Jan Fišer