Výstava ateliérových prací

BYDLENÍ NOVÝ STŘÍŽKOV

Bc. Miroslav Faist

Ocenění

Anotace

Stolová hora ukončená srázem, klidné místo ideální pro zahradní město shlížející mimořádný výhled. Jakým způsobem zpracovat parcelu, přes kterou nemusí nikdo projíždět ani jí bloudit. Ideální místo pro mladé rodiny s dětmi, pro rezidenty, kteří chtějí bydlet ve městě, ale přesto chtějí mít svou zahrádku. Zároveň by zahradní město mělo poskytovat dostatek veřejného prostoru pro setkávání komunit, přátel a pro bezpečnou hru dětí. Neméně důležité pro mě bylo zachování sportovního hřiště nebo umožnění bezbariérového pohybu na pozemku. Mojí ambicí bylo spojit individuální a bytové bydlení, poskytnout obě typologie a vytvořit tak soubor, který se odkazuje na stávající zástavbu, ale přináší i něco jiného.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Kuzemenský