Výstava ateliérových prací

Studentské bydlení pragovka

Hana Beranová

Anotace

Jedná se o sérii šesti podobných staveb na čtvercových půdorysech v industriální části Prahy. Vytvářejí kontrast s velkými halami, právě díky tomu, že jsou oproti stávajícím stavbám mnohem menší, ale tvoří celek.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.