Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

PROLUKA BĚLEHRADSKÁ

Bc. Josefína Jandáková

Anotace

Projekt se zabývá návrhem bytového domu, který je vzhledem k velikosti parcely členěn do dvou samostatných domů s vlastním vstupem. Rozdělení domů pomáhá nejen v zapadnutí do kontextu členění ulice, ale i k navázání na terén, jelikož domy jsou oproti sobě výškově posunuty. Dalším specifikem je ustoupení v bytových patrech nad parterem, tak aby vznikl mezi fasádami se sousedním domem dostatečný prostor. Nezastavěná část nad parterem pak slouží krajním bytům jako předzahrádka. Parter je rozdělen pro dva komerční prostory a ve spodní části ulice je umístěn vjezd do dvoupodlažních podzemních garážích. Celkově se zde nachází 56 bytových jednotek různých velikostí.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA