Výstava ateliérových prací

Přestavba dodávky

Anna Kozáková

Anotace

Cílem projektu byl návrh přestavby dodávky na obytný vůz. Návrh ztvárňuje jednu z možností, jak si postavit obytný vůz bez velkých znalostí a umu. Celý interiér je sestaven z částí, které se dají přidat či odebrat, takže si každý může sestavit interiér podle vlastní libosti. Základními díly jsou stěna a podlaha, ve kterých jsou navržený drážky, do kterých se jednotlivé části ukotvují. Cílem bylo navrhnout strukturu, kterou můžu z dodávky kdykoliv odebrat a užívat ji v běžném provozu nepříklad na stěhování věcí.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Tomáš Hradečný