Výstava ateliérových prací

BYTOVÁ STAVBA, SOUKENICKÁ

Barbora Kolářová

Anotace

Bytová stavba je umístěna v proluce v ulici Soukenická, v Petrské čtvrti. Zástavba v této ulici se začala tvořit během gotiky, na jejímž základě se formovaly dlouhé parcely, které se dodnes přizpůsobují dnešním potřebám a rychlému životu. Já jsem na parcele vytvořila dva bytové domy, každý s vlastním komunikačním jádrem. Hlavní vchod do budovy v ulici se nachází v průjezdu pro auta, souběžně se kterým je chodník vedoucí do polosoukromého prostoru mezi první a druhou budovou. Vchod do druhé budovy se nachází v tomto prostoru za první budovou. V prvním a druhém podlaží budov se nachází kavárna, kancelářské prostory a ateliéry. Obě budovy mají 8 podlaží, kde v 6 z nich jsou byty (celkem 30). Přední fasáda domu dvakrát ustupuje a tím vytváří terasy a dům tak navazuje na dynamiku ulice.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák