Diplomové práce

Dostavba městského bloku v Karlíně

Ing. Martin Mucha

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Předmětem diplomové práce je doplnění proluky městkého bloku v Karlíně souborem bytových domů a odpovídající vybaveností, tak aby zde vzniklo kvalitní obytné prostředí, které může obohatit okolní zástavbu. Výsledným prostředím je struktura domů, dvorů a dalších prostorů inspirovaných samotným Karlínem. Navržená struktura je výsledkem společenského konceptu celého souboru.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Jan Jakub Tesař, Ph.D.