Výstava ateliérových prací

střed paprsku

Alicia Pinto Flores

Anotace

Tento projekt začíná stupňovitou topografií, která upravuje stávající park a vytváří plynulý přechod na horní Palackého náměstí. Park je pak vybaven megastavbou, která vytváří polokryté území. Trámy vytvářejí konstrukci bez potřeby pilířů, průsvitný prostor. Čtyřmetrové trámy nad parkem drží kulturní centrum s výstavní plochou, zasedací místností a kavárnou/barem. Přechod mezi horním kulturním centrem a topografickým parkem je dvěma cirkulačními jádry, každé se sochařskými schody, které slouží jako poutače projektu a centrální výtahy, které podporují uvedené schody. Výsledkem je, že tento projekt navazuje na vybudovanou nábřežní linii přidáním jedinečné stavby, která posiluje kulturu v Praze.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Vladimír Krátký