Výstava ateliérových prací

Sluneční obrys

Artur Zakharov

Anotace

Při práci s velkým objektem v omezeném množství slunečního světla se musí hodně přemýšlet o tom, jak zajistit maximální průnik slunečních paprsků do domu. Odklonil jsem se od klasického řešení v podobě atria a rozhodl se zvětšit osvětlenou plochu budovy se zachováním racionálního přístupu k využití poskytovaného území. Zcela otevírám prostor domu pro slunce.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.