Výstava ateliérových prací

Anotace

Hlavní město Praha čelí deficitu kapacity středních škol, největší poptávka je poklasickém gymnaziálním modelu vzdělávání. Výstavba nových budov je nevyhnutelná. Sídliště Ďáblice bylo vybudováno v 70. letech 20. století s hustou sítí škol mateřských a základních, střední škola zde však chybí a studenti musí za výukou do jiných čtvrtí. Pro návrh nové budovy gymnázia byla vytipována lokalita budovy bývalé Včely v Tanvaldské ulici, která již technicky i morálně zastarala. Novostavba by měla důstojně nahradit původní budovu a vést důstojný dialog se svým okolím.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha