Výstava ateliérových prací

Vodní svět & Krajinný park 9Lip

Ing. arch. Eliška Houdová

Anotace

Leitmotivem a nosnou kostrou návrhu byla především vlnící se Berounka a k ní náležející plochy luk a polí. Imperativem návrhu byla triáda voda(životodárná) - zeleň(všeobklopující) - pole(blahodárné). Snahou bylo hledat paralelu k urbánnímu prostředí pomocí v pravém slova smyslu přírodních stavebních kamenů. Krajinný park 9Lip se rozkládá na pravém břehu řeky Berounky a na svém severním konci navazuje na golfový areál Zbraslav. Cílem návrhu bylo zachovat přírodní ráz krajiny, a zároveň zpřístupnit rozlehlé rovinaté území lidem. Vznikl tak park, jehož hlavními kameny jsou krajinné děje v různých podobách. Například 9 druhů lip, pod každou z nichž se nachází místo pro posezení, trávení volného času, odpočinek.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák