Výstava ateliérových prací

Vinařství Kraví Hora

Bc. Jiří Kouba

Anotace

Vinařství se nachází ve vinařské oblasti jižní Moravy nedaleko Velkých Němčic. Vinařství slouží, jak k výrobě vína, tak i k degustaci a návštěvám. Vyrobí se zde až 200 hl vína ročně. Stavba přebírá vlastnosti okolního terénu: traťovité dělení, terasovité členění, extenzivním porostem a svou pochůzností.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Ján Stempel