Výstava ateliérových prací

Kulturní zážitek na Dvořákově nábřeží

Bc. Eliška Jindřichová

Anotace

Urbanistický koncept spočívá v rozšíření cesty pro pěší, nacházející se na úrovni silnice. Jde o propojení dvou úrovní a zjednodušení přístupu na dosud ne moc využívané Dvořákovo nábřeží. Úrovně jsou propojeny pozvolnými rampami, které vytvářejí příjemnější přístup na náplavku na místech navazujících na okolní zástavbu (autobusová zastávka Nemocnice na Františku, východ z hotelu President, apod.). Pod a mezi těmito rampami se nachází pobytové schodiště, parčík se zelení a galerie s bistrem.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.