Závěrečné práce

PRAŽSKÉ DOSTUPNÉ BYDLENÍ

Pisingerová Daniela

Architektura a urbanismus, Magisterská diplomová práce

Anotace

Práce se soustředí na téma bydlení. Jejím cílem je na základě teoretické a analytické části navrhnout městské bydlení na jednom z pozemků ve vlastnictví hl. m. Prahy. Projekt je (hypoteticky) navržen pod Pražskou developerskou společnostní. Hledá formu, která bude architektonicky atraktivní, ekonomicky smysluplná, udržitelná a uživatelsky přitažlivá. Výsledkem je polyfunkční soubor staveb.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.