Výstava ateliérových prací

VODNÍ SVĚT & KRAJINNÝ PARK 9LIP

Sonja Lukešová, Ing. arch. Eliška Houdová

Anotace

Leitmotivem a nosnou kostrou návrhu byla především vlnící se Berounka a k ní náležející plochy luk a polí. Imperativem návrhu byla triáda voda(životodárná) - zeleň(všeobklopující) - pole(blahodárné). Snahou bylo hledat paralelu k urbánnímu prostředí pomocí v pravém slova smyslu přírodních stavebních kamenů. Berounka je za tímto účelem doplňována systémem umělých kanálů, které nahrazují ulici města, stejně jako oválné vodní plochy v centrální poloze zastupují urbánní náměstí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Jan Sedlák