Výstava ateliérových prací

Mateřská škola Za Plotem

Samuel Kassal

Anotace

Mateřská škola se nachází uvnitř nově navrženého bloku v severní části Holešovic. Hlavní myšlenkou školky je umožnit dětem volný pohyb v rámci celé budovy, je toho však docíleno specifickým způsobem. Typický koncept mateřských škol je totiž obrácen naruby a venkovní prostor se nachází v samotném ekosystému budovy, což umožňuje dětem trávit čas venku libovolně během dne. Dominantním prvkem návrhu je atrium, přináší do tříd světlo a zároveň nabízí průhledy nejen na dvůr, ale také mezi jednotlivými třídami. Z atria je umožněn přístup na střechu, která je z části porostlá zelení. Budovu doprovází velký strom umístěn v atriu, který v letních obdobích slouží jako ochrana před sluncem. Tajemství veškerého dění se skrývá za PLOTEM...

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho