Výstava ateliérových prací

Základní škola Jana Vodňanského

Bc. Anežka Bušková

Anotace

Architektonický koncept školy Jana Vodňanského je založen na centrálním atriu a na propojení školy s exteriérem. Cílem je využít potenciál nepravidelné parcely, například pro venkovní hřiště. Důraz je kladen na sport a venkovní aktivity, proto je škola rozdělena na dvě části, a to tělocvičny s venkovním hřištěm na střeše a budovu s provozem školy. Výhodou této školy je nezastřešené atrium, které je z jedné strany parteru otevřené do vnitrobloku a je využívané pro trávení času venku. Vnitroblok je vybaven stoly pro děti a je propojený s jídelnou. Děti si tedy mohou užívat oběd či přestávky na čerstvém vzduchu bez ohrožení vběhnutí do silnice.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Hana Seho