Výstava ateliérových prací

Městské lázně Opava

Anna Šedová

Anotace

Areál, do kterého byly městské lázně navrženy, je ohraničen základní školou a gymnáziem, dále zimním stadionem, dvěma tělocvičnami, krytým plaveckým bazénem a velmi vysokou a dominantní bytovou stavbou a ačkoliv je velmi prostorný, v současnosti není moc využíván. Hlavní myšlenkou návrhu je navrhnout městské lázně/wellness, kde si lidé můžou odpočinout a zregenerovat, ale zároveň tak dát novou občanskou stavbou areálu život. Vhodným umístěním lázní zprůchodnit vnitroblok a propojit ho tak s okolím, v jehož blízkosti se nachází řeka a dvě opavská náměstí, proto je návrh městských lázní rozdělen do 3 oddělených budov, což také umožňuje vytvoření různých prostor pro různé relaxační činnosti wellness. Díky fasádě z copilit se dosáhne dobrého osvětlení, ale současně i vnitřní intimity.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Boris Redčenkov