Výstava ateliérových prací

Nová Budějovická

Adéla Plašilová

Anotace

Budějovická- neutěšené místo vytížené dopravou s sebou nese nejrůznější problémy, na které je potřeba se zaměřit a zajistit příjemný prostor, ve kterém lidé budou rádi trávit čas. Jedním z hlavních rysů místa je jeho rozdělení do několika úrovní, ve kterém se nepříznivě orientuje a tím ovlivňuje celkové vnímání veřejného prostoru. Cílem návrhu je vytvořit přehledné Budějovické centrum, definovat veřejný prostor, zredukovat nadzemní parkování a automobilový provoz, zaměřit se na dopravu v klidu a zvýšit rozmanitost funkcí v podobě kulturních staveb a prostorů pro scházení.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Kordovský