Výstava ateliérových prací

KOMUNITNÍ CENTRUM A LOKÁL BAKOV

Dominika Krejčíková

Anotace

Soubor staveb v Bakově nad Jizerou se skládá z komunitního centra a lokálu s ubytováním. Nové budovy vznikly na parcele, na které původně stál Obchodní dům Jizera. Cílem mého návrhu bylo místu navrátit původní hmotovou zástavbu malého měřítka, podpořit setkávání občanů, pracovní trh a turismus. V navrženém komunitním centru se v přízemí nachází multifunkční sál a v následujícím patře co-work. Nová franchisa Ambiente - Lokál nabídne návštěvníkům v přízemí kvalitní pohostinství a v prvním patře ubytování. Koncept zahrady je řešen jako místo míru, klidu a rozjímání.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa