Výstava ateliérových prací

CYKLO LITVÍNOV

Stanislav Holub

Anotace

Cyklistika v Litvínově je momentálně v nejistém středobodě. Na první pohled město disponuje jednoduchou sítí městských cyklotras. Při využívání těchto tras je ale cyklista vystavován příliš mnoha konfliktům, kdy dobré úseky střídají špatné úseky. Takto nerovnoměrná infrastruktura může mít za následek odrazení potenciálních cyklistů. Ve svém návrhu tak vytvářím základní cyklistickou síť pro bezpečnou a efektivní cyklodopravu a cykloturistiku v Litvínově a jeho okolí.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Veronika Šindlerová, Ph.D.