Výstava ateliérových prací

Smetanovo nábřeží

Bc. Adriana Kyrylyč

Anotace

Náplavka se nachází v centru Prahy na Smetanovo nábřeží mezi mostem Legií a Karlovo mostem. Tvar náplavky vychází ze dvou hlavních směrů výhledů. První směr výhledu je na Karlův most a Pražský hrad. Druhému směru výhledu dominuje Petřínská věž. Uprostřed náplavky se nachází letní scéna s kavárnou. První část budovy vychází z dvoupodlažní kavárny a zázemí pro herce. Druhá část je určena pro představení nebo koncerty.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.