Výstava ateliérových prací

KE KAPUSTŇÁKŮM

Daniel Marek

Anotace

Základní kámen konceptu je organicky navržený interiérový bazén. Kolem hlavního výběhu se vine série ramp a schodišť. Vstupy jsou od sebe výškově o metr uskočeny, návštěvník je tak od hladiny jednou blíž, jednou dál. V podzemním podlaží je výhled do akvária z horizontu samotného zvířete. Kromě světel dopadajících skrz vodní hladinu tu žádný další zdroj nenajdeme, jen slabé bodovky napovídající směr cesty. Světlo je přivedeno skrz světlíky a zářezy ve střeše, vzniká tak sakrální osvětlení obíhající celý interiér. Zázemí s veterinární klinikou a lékařským bazénem je situováno ze západu. Další místností je sklad jídla rozdělený na vnitřní a venkovní část. Zásobování je vedeno směrem od amfiteátru. Fasáda obalená v terracotě je viditelná pouze z dálky, překrývá ji val doškové střechy.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr