Výstava ateliérových prací

Pavilon Kapustňáků

Bc. Jáchym Pojezdný

Anotace

Princip pavilonu je založen na třech hmotách s rozdílnými funkcemi zasunutých do hlavního objemu pavilonu. Ten tvoří polykarbonátová hala nesená ocelovou konstrukcí. Každá z těchto tří železobetonových hmot plní specifickou funkci – vstup do pavilonu, podzemní pozorovatelna, ošetřovatelské zázemí, a je obložena prkenným obkladem. Vstup se nachází na západní straně budovy, je zdůrazněn velkorysým schodištěm a rampou. Hlavní hale dominuje organicky tvarovaný bazén s rozdílnou hloubkou. Okolo bazénu se vlní pozvolně klesající rampa, která návštěvníky vede do podzemního podlaží, kde se nachází pozorovatelna s průhledem pod hladinu bazénu, a také vede cesta ven z pavilonu. Technické a ošetřovatelské zázemí se nachází na východní straně stavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Josef Mádr