Výstava ateliérových prací

KOMUNITNÍ CENTRUM STŘEŠOVICE

Kryštof Pospěch

Anotace

Pro objekt, který by nabízel výběr vhodných sportovních aktivit v kombinaci s kulturními a jinými vhodnými volnočasovými a výukovými aktivitami bylo vybráno místo Pod Novým lesem ve Střešovicích, při komunikaci Na Petřinách v místě, kde se do komunikace Na Petřinách zapojuje ulice Pod Novým Lesem. Pozemek má půdorys tvaru trojúhelníku a je mírně svažitý.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Michal Juha