Výstava ateliérových prací

Mezi stromy mezi břehy

Martina Belzová

Anotace

Řeka Balinka, formuje jižní část centra Velkého Meziříčí. S průběhem jejího toku se mění i její charakter, od přírodního přechází k městskému, který se potom opět vytrácí. Říční břehy jsou významnou součástí města, která ovlivňuje jeho kvalitu. V návrhu se snažíme tyto zpola zapomenuté břehy obyvatelům nabídnout zpět, aby se mohli znovu dotknout hladiny řeky.

Za obsah této stránky zodpovídá: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D.