Šatna je do odvolání v provozu každý všední den 7–13 h.

Výstava ateliérových prací

Urbanismus Solo Sušice

Bc. Šimon Hájek

Anotace

Urbanistická studie řeší využití zchátralého areálu sirkařské firmy Solo Sušice. Na ploše zabírající takřka třetinu plochy desetitisícového města hledáme využití, stavební program a strukturu zástavby.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout