Výstava ateliérových prací

ulice Nádražní

Miriam Langerová

Anotace

Řešené území se nachází v severní části katastrálního území Sušice nad Otavou. Jedná se o ulici Nádražní (2 km délka) a její okolí. Podle map stabilního katastru (1837) byla ulice přímou trasou směrem na Prahu kolem řeky Otavy. V 19. století s příchodem železnice přišlo narušení přímočarosti a ulice byla přerušena a odkloněna přes železniční přejezd a severní části této ulice byla snížena integrace v rámci cestní sítě. Dále součástí práce je několik území kolem této ulice, které mají potenciál transformace a vzniku nových pobytových prostor.

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Michal Kohout