Výstava ateliérových prací

Smetanovo nábřeží

Bc. Veronika Šefrnová

Anotace

Návrh letní scény na pražském Smetanově nábřeží vychází ze čtyř hlavních koncepčních prvků. Je jimi změna výškové úrovně, elipsovitý tvar budovy, vnitřní atrium a práce s průhledy. Změna výškové úrovně se odehrává v rámci veřejného venkovního prostoru v okolí budovy. Dynamiku místu dodává rampa, která se obtáčí kolem budovy. Dispozice domu nabízí šatnu pro návštěvníky, kavárnu, sanitární zařízení. Zázemí pro herce najdeme šatny, sklad a místnost pro režii. V atriu elipsovitě tvarované budovy se nachází prostor pro divadelní představení či jiné kulturní akce. Půdorys budovy je natočen tak, aby pohledová osa směřovala k Hradčanům. A herci letní scény získávají za svými zády jednu z těch nejkrásnějších kulis.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc.