Výstava ateliérových prací

Apelace

Michal Svoboda

Anotace

Apelace pomoc, solidarita, diverzita, kultura, zapojení, rozvoj, Řevnice, Praha, Kyiv, jeden, víc, komunita, rodina, domov, bezpečí, právo nevychází počet znaků, nevychází počet znaků, nevychází počet znaků, nevychází počet znaků,

Za obsah této stránky zodpovídá: prof. Ing. arch. Miroslav Cikán