Výstava ateliérových prací

Krajinou rybničního půlměsíce

Bc. Lucie Flanderková

Ocenění

Anotace

V Rožmitálu pod Třemšínem pro nás byla od první chvíle tématem voda. Není proto divu že jsme si jako zadání vybraly právě rybniční soustavu, která protkává katastrální území napříč. Chceme přiblížit lidi k vodě, vodu k lidem. S návrhem jednotlivých minimálních zásahů souvisela i nová cestní síť, na kterou jsme navázaly protierozní opatření, která by na orné půdě dokázala vodu zdržet.

Za obsah této stránky zodpovídá: doc. Ing. Klára Salzmann, Ph.D.